Uncategorized

בלוג 6

הטיפול היצירתי בחלל המגורים, הגדרת הסגנון העיצובי ובחירת החומרים, יחד עם הפתרונותהתכנוניים הלא שגרתיים שנעמיד לרשותכם, יהפכו את הדירה שלכם לבית נוח, הרמוני וחמים,המשקף את האישיות שלכם ומתאפיין באווירת מגורים ייחודית ונעימה.

בלוג 5

הטיפול היצירתי בחלל המגורים, הגדרת הסגנון העיצובי ובחירת החומרים, יחד עם הפתרונותהתכנוניים הלא שגרתיים שנעמיד לרשותכם, יהפכו את הדירה שלכם לבית נוח, הרמוני וחמים,המשקף את האישיות שלכם ומתאפיין באווירת מגורים ייחודית ונעימה.

בלוג 4

הטיפול היצירתי בחלל המגורים, הגדרת הסגנון העיצובי ובחירת החומרים, יחד עם הפתרונותהתכנוניים הלא שגרתיים שנעמיד לרשותכם, יהפכו את הדירה שלכם לבית נוח, הרמוני וחמים,המשקף את האישיות שלכם ומתאפיין באווירת מגורים ייחודית ונעימה.

בלוג 3

הטיפול היצירתי בחלל המגורים, הגדרת הסגנון העיצובי ובחירת החומרים, יחד עם הפתרונותהתכנוניים הלא שגרתיים שנעמיד לרשותכם, יהפכו את הדירה שלכם לבית נוח, הרמוני וחמים,המשקף את האישיות שלכם ומתאפיין באווירת מגורים ייחודית ונעימה.

בלוג 2

הטיפול היצירתי בחלל המגורים, הגדרת הסגנון העיצובי ובחירת החומרים, יחד עם הפתרונותהתכנוניים הלא שגרתיים שנעמיד לרשותכם, יהפכו את הדירה שלכם לבית נוח, הרמוני וחמים,המשקף את האישיות שלכם ומתאפיין באווירת מגורים ייחודית ונעימה.

מחלקת שיקום נפגעי ראש תל השומר

נקרתה בדרכנו ההזדמנות והכבוד לתרום. חדר אשר שימש לאירוח משפחות קיבל ייעוד חדש – דירה טיפולית. נפגעי ראש נמצאים במחלקה שבועות וחודשים בין כותלי בית החולים מתאמנים על פעולות בסיסיות להכנתם חזרה לחיים, חזרה הביתה. חלק גדול מהפעולות מבוצע בחלל רחב המופרד במחיצות ווילונות ליצירת פרטיות מסויימת וכאן עלה הרעיון. לתכנן דירה טיפולית אשר תיראה …

מחלקת שיקום נפגעי ראש תל השומר לקריאה »