עגלת קפה Brown בקניון צמרת תל אביב

בית הקפה בראון החליט להקים עגלת קפה בקומה העליונה בקניון.

הנה לפניכם האופציות שהוצגו ללקוח והאופציה שנבחרה כולל הביצוע.

BR_Agala 1.8.14.jpg
BR_Agala 3.jpg
BR_Agala 2.jpg
BR_Agala 26.8.14.jpg
c13061_d5975b0437054e25a5a890d03de97cf9.
c13061_93961d32c08e48d4a952a7142fcafd68